BLACHY TRAWIONE W KRĘGACH

KRĘGI WALCOWANE NA ZIMNO

BLACHY W KRĘGACH OCYNKOWANE OGNIOWO

BLACHY W KRĘGACH

Wytrawiane, walcowane na zimno i ocynkowane

Oferowana przez firmę Marcegaglia gama blach w kręgach walcowanych na gorąco, na zimno, trawionych i ocynkowanych kierowana jest obecna we wszystkich sektorach produkcji półfabrykatów stalowych, w tym do przemysłu mechanicznego, budowlanego i meblarskiego, produkcji opakowań, sprzętu AGD oraz systemów HVAC.

Obróbka kręgów wykonywana jest przede wszystkim w zakładzie w Rawennie, będącym również głównym centrum logistycznym Grupy dla całego obszaru śródziemnomorskiego. Marcegaglia Ravenna dysponuje nową infrastrukturą do rozładunku, przeładunku, magazynowania i wysyłki kręgów. Posiada także wewnętrzną bocznicę kolejową oraz własny dok portowy o długości 700 metrów wyposażony w 5 specjalnych dźwigów.

Uruchomienie nowych dużych instalacji w zakładzie w Rawennie przyczyniło się do ogólnego wzrostu zdolności produkcyjnych oraz do podwojenia produkcji wyrobów cynkowanych na gorąco i lakierowanych. Nowa linia do stali cynkowanej o dużej grubości umożliwia uzyskanie nowych cech technicznych i specjalnego wykończenia powierzchni, jakimi charakteryzuje się powłoka cynkowa o wartości od Z50 do Z600 g/m2.

TYPOWE ZASTOSOWANIA