loading

KAPITAŁ LUDZKI

KAPITAŁ LUDZKI

Wizja firmy Marcegaglia oparta jest na docenianiu pracy ludzi, którzy uznają i propagują wartości grupy

Wizja firmy Marcegaglia oparta jest na docenianiu pracy ludzi, którzy uznają i propagują wartości grupy.
6600 pracowników, stanowiący kapitał ludzki Marcegaglii, to główne dobro firmy.

Stałe zaangażowanie firmy Marcegaglia w bezpieczeństwo i rozwój kapitału ludzkiego przekłada się na zacieśnienie więzi, większe przywiązanie pracowników do firmy i niską rotację personelu.

Marcegaglia stale wspiera i docenia wiedzę, umiejętności, kompetencje, doświadczenie i cechy osobiste swoich pracowników.

FONDAZIONE MARCEGAGLIA ONLUS

Marcegaglia angażuje się w różne inicjatywy, które poprzez bezpośredni udział zakładów produkcyjnych wspierają rozwój społeczności. Grupa skupia się głównie na działaniach na rzecz obszarów i społeczności lokalnych we Włoszech i za granicą, a także na przeciwdziałaniu niesprawiedliwości społecznej i nierównościom.