loading

INNE DZIAŁANIA

INNE DZIAŁANIA

Inne działania

Marcegaglia Investments prowadzi zdywersyfikowaną działalność w zakresie produkcji blach służących do wytwarzania sprzętu AGD oraz chłodniczego, elektromechanicznego i kompozytowego.

Poza tym Marcegaglia Investments zajmuje ważne miejsce w branży energetycznej, gdyż produkuje energię ze źródeł odnawialnych, a także w branży ochrony środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli jakości, w turystyce i nieruchomościach.